Louise Schack Elholm

Folketingsmedlem og Venstres skatteordfører

Mærkesager

Danmark er et af de bedste samfund, der findes. Vi har frihed til at leve som vi ønsker, og vi er sikret tryghed og et sikkerhedsnet, hvis det går galt. Det skal vi værne om. Jeg gik derfor til valg på tre mærkesager, der efter min mening vil styrke det danske samfund.


   


FLERE ARBEJDSPLADSER

Der skal skabes flere danske arbejdspladser. Trængte virksomheder skal hjælpes, og der skal for alvor sættes gang i væksten. De almindelige danskere, der står tidligt op hver morgen og knokler hårdt hele dagen, skal ikke frygte for deres fremtid.

Regeringen har desværre ikke formået at skabe tilstrækkeligt med arbejdspladser. Der er kommet flere kontanthjælpsmodtagere, skatter og afgifter blevet forhøjet, og gælden er vokset med over 100 mio. kr. om dagen. Det er tegn på, at det er gået den forkerte vej. Der er behov for en ny kurs, der prioriterer investeringer i arbejdspladser. Der skal indføres et skatte- og byrdestop for erhvervslivet, så der ikke kommer nye skatter og afgifter, og der skal indføres et moderne kontanthjælpsloft og gives skattelettelser i bunden, så det altid kan betale sig at arbejde.


Permanent BOLIGJOB-ORDNING

Det er særligt vigtigt, at BoligJob-ordningen genindføres permanent. Ordningen betyder, at helt almindelige familier kan få fradrag for rengøring, børnepasning, havearbejde, og boligforbedringer. BoligJob-ordningen letter en travl og hektisk hverdag for mange familier og får telefonerne til at ringe hos håndværksmestrene og rengøringsvirksomhederne. Det er en hjælp til familierne, det vil skabe arbejdspladser og praktikpladser, og det vil gøre sort arbejde til hvidt.


MERE FRIHED TIL DANSKERNE

Vi skal have mest mulig indflydelse på vores liv. Når man har brug for hjælp fra fællesskabet, skal vi have retten til selv at vælge. Vi skal kunne vælge, hvem der skal passe vores mindste børn. Vi skal kunne vælge, hvilken skole børnene skal gå på, og hvis det er nødvendigt, hvor de skal have specialundervisning. Vi skal kunne vælge, hvem der skal pleje os og hvilken mad vi skal spise, når vi bliver gamle. Og ikke mindst skal vi selv kunne vælge sygehus og hjemmesygepleje.

Da Venstre sidst havde regeringsmagten indførte vi det frie sygehusvalg. Tidligere måtte patienterne finde sig i alenlange ventelister, hvor man kunne komme til at vente i årevis før man fik behandling. Med det frie sygehusvalg forsvandt ventelisterne til gavn for alle patienter. Vi satte kort sagt mennesker før systemet i stedet for at lade menneskerne indrette sig efter systemet. Det skal vi fortsætte med at gøre.