Louise Schack Elholm

Folketingsmedlem og Venstres skatteordfører

Min Kreds

REGION SJÆLLAND

Jeg er vokset op i Stenlille, jeg bor i Sorø med min familie, og jeg er valgt ind i Folketinget i region Sjælland. Derfor er det helt naturligt, at region Sjælland står meget højt på min dagsorden.


GODE RESULTATER

I de seneste år har jeg fået gennemført en lang række af de lokale mærkesager, jeg er gået til valg på.

Det er f.eks. lykkedes mig at få flere parkeringspladser ved både Ringsted Station og Sorø Station. God kollektiv transport handler ikke kun om, at busserne og togene kører til tiden. Det handler også om, at det skal kunne fungere sammen med bilen. Hvis man ikke har et sted at kunne sætte sin bil, når man ankommer til stationen, er det ligegyldigt, hvor gode togforbindelserne er. Derfor er jeg glad for, at der er blevet bygget flere parkeringspladser.

Jeg har også været meget aktiv i kampen for at få stoppet den nye jernbanebro i Ringsted. Det er vigtigt, at vi foretager en grundig undersøgelse af de forskellige løsninger, før vi lægger os fast på noget. Vi skal finde den løsning, der generer mindst, samt giver den bedste trafikale løsning.

Jeg har derudover været med til at sikre halvtimesdrift fra Sorø Station. Det har givet bedre forhold for pendlerne. Også den nye elevator på Sorø Station er en velkommen forbedring, jeg har kæmpet for. Elevatoren betyder, at gangbesværede og familier med barnevogne nu kan benytte stationen på lige fod med andre.

Jeg lagde også pres på Sundhedsministeren, da Filadelfia i Dianalund var truet. De er en enorm ressource for folk med epilepsi og en vigtig arbejdsplads i kommunen.


STADIG MEGET AT GØRE

Der er dog stadig masser af problemer, som skal løses. Under den tidligere regering har Region Sjælland tabt over 4.200 arbejdspladser. Ingen andre regioner er blevet så hårdt ramt.

I Ringsted har slagteriet meget vanskelige kår. Der er simpelthen for få slagtesvin på Sjælland. I Danmark har vi langt mere restriktive regler end EU kræver. Det skal vi have lavet om på. Vi skal sikre, at vores landmænd ikke bliver stillet dårligere end vores nabolande.

Industrien giver også mange arbejdspladser i Ringsted og Sorø. Det er vigtigt, at der er gode rammevilkår. Der skal indføres et byrdestop til gavn for erhvervslivet. De skal ikke frygte nye skatteregninger, der kommer som en tyv om natten

I både Sorø og Ringsted Kommune er det flere steder svært at få signal på sin mobiltelefon. Det nytter ikke noget i et moderne samfund. Derfor vil jeg arbejde for flere mobilmaster.

Endelig har regeringen også lagt op til superlyntog, der skal køre uden stop i Region Sjælland. Det er ikke rimeligt, at vi står tilbage på perronen og ser toget køre forbi. Vi skal have et stop i Ringsted, som er knudepunktet for tog i Region Sjælland. Derudover er det naturligvis også vigtigt, at Femern-toget stopper i Region Sjælland.

Der er selvfølgelig meget mere at sige om de lokale udfordringer i Midtsjælland. Så hvis du har nogle særlige lokalpolitiske spørgsmål, er du velkommen til at sende mig en e-mail.