Louise Schack Elholm

Folketingsmedlem og Venstres skatteordfører

Mine mærkesager

Danmark er et af de bedste samfund, der findes. Vi har frihed til at leve, som vi ønsker, og vi har et sikkerhedsnet, der griber os, hvis det går galt. Dét skal vi værne om. Der er dog stadig plads til forbedringer.

Derfor går jeg til valg på en række mærkesager, der efter min mening vil styrke vores samfund.

Foto: Katja Holm

Foto: Katja Holm


Et trygt familieliv med frie valg

Danmark er et fantastisk land at være barn i. De fleste af os kan sende vores børn afsted med skoletasken på ryggen uden bekymringer. Dét skal vi værne om. Vi skal sikre, at vi frit kan vælge den skole eller daginstitution, der passer bedst til vores børn.  Mange børnefamilier føler et stort tidspres. Vi kan nemt føle, at vi ikke gør tingene godt nok.

Derfor er det vigtigt, at vi løbende ser på, hvordan samfundet bliver mere fleksibelt. Vi kan blandt andet hjælpe børnefamilierne ved at give dem bedre muligheder for en hjælpende hånd i hjemmet. Her er Boligjobordningen en god måde, hvor vi kan få hjælp til eksempelvis at gøre rent eller passe børnene.

Et sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Hvis en af vores kære eller vi selv bliver syge, skal vi være trygge ved den behandling, vi får i sundhedsvæsenet. I Danmark skal vi have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Derfor har vi indført behandlingsgarantien på 30 dage. Efter nytår sørger vi også for, at vi får patientansvarlige læger på sygehusene, der følger patienten hele vejen igennem et forløb. Patienter skal aldrig blive kastebolde i sundhedsvæsenet.

Vi skal også have let adgang til en læge, uanset hvor i landet vi bor. Derfor skal vi uddanne flere læger og gøre det attraktivt at være læge i hele Danmark. Vi har samtidig et stigende antal unge med ondt i sindet. Det skal vi tage hånd om, og derfor har jeg fokus på at skabe de bedste forudsætninger for at hjælpe disse unge. Vi skal altid sætte mennesket før systemet.


udvidet PERMANENT BOLIGJOB-ORDNING

Hverdagen som familie kan være hektisk med lange skoledage, fritidsaktiviteter og legeaftaler. Derfor skal vi holde fast i den permanente BoligJobordning, så vi kan få passet børnene og klippet hækken. Ordningen kan være en hjælpende hånd for mange. Også de ældre kan få pudset vinduer, så hverdagen bliver lidt lettere. Det har allerede hjulpet mange danskere, så der er mere tid til familien.

Samtidig gør ordningen også sort arbejde til hvidt. Jeg vil arbejde for, at ordningen bliver udvidet, så vi fremover eksempelvis også kan få hjælp til lektierne.


Bedre transportmuligheder

Ligesom mange andre stiger jeg flere gange om ugen ombord på et tog på Sorø Station. For rigtig mange af os er transport en del af hverdagen, hvad enten vi skal på arbejde eller i skole.  Derfor skal vi have de bedste forudsætninger for at komme rundt i landet – uanset om det er i bil, bus eller tog. Vi skal have fokus på, hvordan vi gør det mest effektivt. Derfor arbejder jeg blandt andet for en bedre vej mellem Roskilde og Ringsted.

Derudover skal vi have tilstrækkeligt med nye togsæt, og vi skal sikre, at signalsystemet virker, så togdriften glider bedre. Men trafik kan være generende, og derfor skal vi også bekæmpe støj ved motorveje.


En grønnere og sundere hverdag

For os forældre er der ikke noget vigtigere, end at vores børn er sunde og raske. I Danmark skal vandet være rent, når vi åbner for vandhanen. Vi skal derfor have fokus på, hvordan vi sikrer rent drikkevand.

Derudover skal vi have endnu større fokus på at mindske brugen af parabener og ftalater, og vi skal have langt bedre oplysning, så vi som forbrugere kan vælge produkter til og fra på et oplyst grundlag. Det er også vigtigt, at vi passer på naturen. Derfor skal vi eksempelvis mindske plastik i naturen. Sund natur giver sunde danskere.


mere frihed

Vi skal have mest mulig indflydelse på vores liv. Når vi har brug for hjælp fra fællesskabet, skal vi have retten til selv at vælge. Vi skal kunne vælge, hvem der skal passe vores mindste børn. Vi skal kunne vælge, hvilken skole vores børn skal gå på. Vi skal kunne vælge, hvem der skal pleje os, og hvilken mad vi skal spise, når vi bliver gamle. Og ikke mindst skal vi selv kunne vælge sygehus og hjemmesygepleje.

Da Venstre sidst havde regeringsmagten, indførte vi det frie sygehusvalg. Tidligere måtte patienter finde sig i lange ventelister, hvor man kunne vente i årevis, inden man fik behandling. Med det frie sygehusvalg forsvandt ventelisterne til gavn for alle patienter. Vi satte mennesker før systemet i stedet for at lade danskerne indrette sig efter systemet. Det skal vi gøre generelt i samfundet.

Hvis du har spørgsmål eller gode idéer til, hvordan vi i fællesskab kan gøre Danmark endnu bedre, er du meget velkommen til at sende mig en e-mail på [email protected]