mærkesager

Danmark er et af de bedste samfund, der findes. Vi har frihed til at leve, som vi ønsker, og vi har et sikkerhedsnet, der griber os, hvis det går galt. Dét skal vi værne om. Der er dog stadig plads til forbedringer.

Derfor har jeg en række mærkesager, der efter min mening vil styrke vores samfund.

Foto: Katja Holm

Foto: Katja Holm


Et trygt familieliv med frie valg

Danmark er et fantastisk land at være barn i. De fleste af os kan sende vores børn afsted med skoletasken på ryggen uden bekymringer. Dét skal vi værne om. Vi skal sikre, at vi frit kan vælge den skole eller daginstitution, der passer bedst til vores børn.  Mange børnefamilier føler et stort tidspres. Vi kan nemt føle, at vi ikke gør tingene godt nok.

Derfor er det vigtigt, at vi løbende ser på, hvordan samfundet bliver mere fleksibelt. Vi kan blandt andet hjælpe børnefamilierne ved at give dem bedre muligheder for en hjælpende hånd i hjemmet. Her er Boligjobordningen en god måde, hvor vi kan få hjælp til eksempelvis at gøre rent eller passe børnene.

God velfærd kræver sund økonomi

Velfærdssamfundet er danskernes sikkerhedsnet. Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om os, når vi ikke kan selv. Vi skal sikre, at vi fortsat har råd til værdig ældrepleje og de bedste sundhedstilbud. For at have råd til velfærden er det nødvendigt at føre en økonomisk ansvarlig politik. 


Et sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Hvis en af vores kære eller vi selv bliver syge, skal vi være trygge ved den behandling, vi får i sundhedsvæsenet. I Danmark skal vi have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Patienter skal aldrig blive kastebolde i sundhedsvæsenet. Vi vil uddanne flere læger og sygeplejersker og styrke patientrettighederne, så patienterne får den bedste pleje, uanset hvor i Danmark de befinder sig.

Jeg har været med til at sikre, at vi kan uddanne 50 læger om året på Køge Sygehus. Det glæder mig, at vi har genindført behandlingsgarantien på 30 dage og styrket indsatsen på kræftområdet med Kræftplan IV. Der er stadig plads til forbedringer i det danske sundhedsvæsen, og dem vil jeg fokusere på at løse.


Genindfør boligjob-ordningen

Vi skal have rum til at være familie. Derfor er BoligJobordningen en god måde, hvor vi kan få hjælp til at gøre rent eller passe børnene. Den letter hverdagen for os alle, også for de ældre, som kan få hjælp til hjemmet og haven. Det er godt for den enkelte, for familielivet og for velfærden. Derfor skal vi have genindført BoligJobordningen.


Bedre transportmuligheder

Ligesom mange andre stiger jeg flere gange om ugen ombord på et tog på Sorø Station. For rigtig mange af os er transport en del af hverdagen, hvad enten vi skal på arbejde eller i skole.  Derfor skal vi have de bedste forudsætninger for at komme rundt i landet – uanset om det er i bil, bus eller tog. Det skal bare fungere. 

I Venstre har vi leveret en infrastrukturplan, som sikrer forbedrede vejforbindelser på hele Sjælland. Vi har bl.a. afsat penge til Næstved-Rønnede-motorvejen. Man skal kunne transportere sig nemt og billigt, selvom man ikke bor i nærheden af offentlig transport. Derfor har jeg været med til at sikre et forhøjet kørselsfradrag. Jeg vil fortsat kæmpe for de bedste transportmuligheder på Sjælland.


En grønnere og sundere hverdag

For os forældre er der ikke noget vigtigere, end at vores børn er sunde og raske. I Danmark skal vandet være rent, når vi åbner for vandhanen. Vi skal derfor have fokus på, hvordan vi sikrer rent drikkevand.

Vi har leveret den mest ambitiøse energiplan i Danmarkshistorien. Med energiplanen vil vi opføre flere vindmølleparker og sænke afgiften på el og elvarme. Det er en grøn løsning på vores forbrug af strøm. Vi skal også passe på vores rige og unikke natur og sikre, at grønne områder som Nationalpark Skjoldungernes Land er beskyttet. Desværre har vi ved Jyllinge oplevet oversvømmelser, og i Køge er der stigende vandstande. Derfor er det vigtigt for mig at få styrket kystsikringen i de udsatte områder.


Mere frihed

Vi skal have mest mulig indflydelse på vores liv. Når vi har brug for hjælp fra fællesskabet, skal vi have retten til selv at vælge. Vi skal kunne vælge, hvem der skal passe vores mindste børn. Vi skal kunne vælge, hvilken skole vores børn skal gå på. Vi skal kunne vælge, hvem der skal pleje os, og hvilken mad vi skal spise, når vi bliver gamle. Og ikke mindst skal vi selv kunne vælge sygehus og hjemmesygepleje.

Under Venstres regering, indførte vi det frie sygehusvalg. Tidligere måtte patienter finde sig i lange ventelister, hvor man kunne vente i årevis, inden man fik behandling. Med det frie sygehusvalg forsvandt ventelisterne til gavn for alle patienter. Vi satte mennesker før systemet i stedet for at lade danskerne indrette sig efter systemet. Det skal vi gøre generelt i samfundet.

Hvis du har spørgsmål eller gode idéer til, hvordan vi i fællesskab kan gøre Danmark endnu bedre, er du meget velkommen til at sende mig en e-mail på [email protected]