Louise Schack Elholm

Folketingsmedlem og Venstres skatteordfører

Region Sjælland

Jeg er vokset op ved Stenlille, jeg bor i Sorø med min familie, og jeg er valgt til Folketinget i Ringsted-Sorø-kredsen. Derfor er udvikling i Region Sjælland meget vigtig for mig.  


Foto: Katja Holm


Vi er nået langt...

...med Venstre ved roret de seneste år, og der venter stadig en masse vigtige opgaver, som skal løses.

Her er en række af de områder, jeg vil fokusere på:


Permanent boligjob-ordning

Vi skal holde fast i den permanente BoligJobordning. Derudover vil jeg arbejde for, at ordningen udvides til også at omfatte lektiehjælp, så vi letter hverdagen for de travle familier.

Femern bælt

Jeg arbejder aktivt for en forbindelse over Femern Bælt, som vil skabe vækst på hele Sjælland. I Danmark er forbindelsen allerede vedtaget, men vi har stadig udfordringer med godkendelsen i Tyskland. Vi er i god dialog med de tyske myndigheder og undersøger forskellige muligheder.

Bedre transportmuligheder i region Sjælland

Jeg vil arbejde for

 • Nye togsæt, så vi får mere velfungerende togdrift
 • Bedre styr på signalsystemet
 • Hængsel ved Syd- og Vestmotorvejen for at binde Region Sjælland sammen
 • Motorvej til Næstved og Kalundborg
 • Omfartsvej ved Ringsted
 • Bedre vej mellem Ringsted og Roskilde
 • Støjbekæmpelse ved motorvej  

Mere sundhed i region Sjælland

Jeg vil arbejde for

 • Bedre lægedækning i hele landet
 • At fastholde de patientansvarlige læger, der følger patienten hele vejen igennem et forløb
 • At fastholde det udvidede, frie sygehusvalg og behandlingsgarantien, og synliggøre patienternes rettigheder
 • Et større optag på medicinstudiet
  - med endnu flere pladser i Region Sjælland
 • Fokus på psykisk sårbare unge  

Læreruddannelse til Vestsjælland

Vi har lærermangel på Vestsjælland, og derfor skal vi have en læreruddannelse - f.eks. i Sorø eller Slagelse - så vi kan tiltrække lærere i området.

Byrdestop for erhvervslivet

Danske virksomheder skal have de bedste betingelser for at drive forretning. Derfor arbejder jeg for et byrdestop til gavn for erhvervslivet.

Vi skal have vækst i hele Danmark – også på Midtsjælland.

Der er selvfølgelig meget mere at sige om de lokale udfordringer på Midtsjælland.

Hvis du har spørgsmål eller gode idéer til forbedringer i vores område, er du meget velkommen til at sende mig en e-mail på

[email protected].