Min Kreds

Jeg er vokset op ved Stenlille, jeg bor i Sorø med min familie, og jeg er valgt til Folketinget i Ringsted-Sorø-kredsen. Derfor er udvikling i Region Sjælland meget vigtig for mig.  


Foto: Katja Holm


Vi er nået langt...

...men der venter stadig en masse vigtige opgaver, som skal løses.

Her er en række af de områder, jeg vil fokusere på:


boligjob-ordning

Vi skal genindføre den BoligJob-ordning. Derudover vil jeg arbejde for, at ordningen udvides til også at omfatte lektiehjælp, så vi letter hverdagen for de travle familier.Bedre transportmuligheder i region Sjælland

Jeg vil arbejde for

 • Nye togsæt, så vi får mere velfungerende togdrift
 • Bedre styr på signalsystemet
 • Hængsel ved Syd- og Vestmotorvejen for at binde Region Sjælland sammen
 • En omfartsvej ved Ringsted
 • Bedre vej mellem Ringsted og Roskilde
 • Den bedst mulige togdrift fra Ringsted 
 • Når der skal bygges en fly-over i Ringsted, vil jeg kæmpe for, at den ikke kommer ind i byen
 • En støjvold i Benløse
 • En bedre trafikal løsning ved motorvejsafkørslen i Ringsted 

Mere sundhed i region Sjælland

Jeg vil arbejde for

 • Bedre lægedækning i hele landet
 • At fastholde de patientansvarlige læger, der følger patienten hele vejen igennem et forløb
 • At fastholde det udvidede, frie sygehusvalg og behandlingsgarantien, og synliggøre patienternes rettigheder
 • Et større optag på medicinstudiet
  - med endnu flere pladser i Region Sjælland
 • Fokus på psykisk sårbare unge  

Læreruddannelse til Vestsjælland

Vi har lærermangel på Vestsjælland, og derfor skal vi have en læreruddannelse - f.eks. i Sorø eller Slagelse - så vi kan tiltrække lærere i området.

Byrdestop for erhvervslivet

Danske virksomheder skal have de bedste betingelser for at drive forretning. Derfor arbejder jeg for et byrdestop til gavn for erhvervslivet.

Vi skal have vækst i hele Danmark – også på Midtsjælland.


Der er selvfølgelig meget mere at sige om de lokale udfordringer på Midtsjælland.

Hvis du har spørgsmål eller gode idéer til forbedringer i vores område, er du meget velkommen til at sende mig en e-mail på

[email protected].