Gode Resultater

Gennem mine år i Folketinget har jeg fået gennemført en lang række af de lokale mærkesager, jeg er gået til valg på. Her er nogle eksempler:

 • Der er kommet flere parkeringspladser ved både Ringsted og Sorø Station. God kollektiv transport handler ikke kun om, at busser og toge kører til tiden. Det handler også om, at man skal have et sted at parkere sin bil, når man ankommer til stationen.

 • Derudover har jeg fået åbnet toilettet på Sorø Station. Det er vigtigt for mig at sikre gode toiletforhold på stationerne.

 • Jeg har været med til at sikre, at der hver halve time afgår toge fra Sorø Station. Samtidig er der kommet ny elevator på stationen. Gangbesværede og familier med barnevogne kan nu benytte stationen på lige fod med andre.


Foto: Katja Holm


 • Det er lykkedes at stoppe den nye jernbanebro i Ringsted, som jeg aktivt har kæmpet imod.
 • Jeg har også været aktiv i kampen for den nye Storstrømsbro, som skal forbinde Sjælland og Falster.

 • Med regeringens ønske om et Danmark i Bedre Balance har vi fået 101 statslige arbejdspladser i BaneDanmark til Ringsted. Samtidig har vi fået Astra – det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed – til Sorø, og 113 arbejdspladser i energisektoren til Stenlille. Jeg har også arbejdet hårdt for at få flyttet 2.100 statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Det er vigtigt for den lokale vækst og en positiv udvikling, efter at Region Sjælland mistede 4.200 arbejdspladser under den tidligere regering.

 • Jeg har arbejdet for flere lægestudiepladser i regionen – og vi har nu fået 24 lægepladser i Køge. Vi skal have bedre lægedækning i hele landet. Med 24 lægepladser i Køge er vi i Region Sjælland kommet et skridt i den rigtige retning.

 • I Venstre har vi med et bredt forlig sikret, at førtidspensionister – f.eks. psykisk sårbare unge – ikke bliver sat i forkerte og uhensigtsmæssige ressourceforløb i kommunerne. Ændringen af førtidspensionsreformen er til stor gavn for psykisk sårbare unge.

 • Ændret Planloven, så butiksejere har mulighed for at udvide forretningen.

 • Sænket priser for pendlere over Storebælt. 

 • I både Sorø og Ringsted Kommune er det flere steder svært at få signal på sin mobiltelefon. Derfor har jeg været med til at løsne op for planloven, der gør det muligt at opstille flere mobilmaster.

 • I Ringsted har slagteriet haft meget ringe kår. Derfor har jeg været med til at sikre bedre vilkår for svineproduktion i Region Sjælland med en 16-punktsplan, så vi bevarer svineslagteri i Ringsted.

 • Jeg har desuden arbejdet for at få et Veterancenter til Ringsted, og det lykkedes i 2011.

 • Derudover har jeg været med til at sikre et informationsskilt til Ringsted Outlet på motorvejen ved Ringsted.